English
Ելենա Միխայիլի Աղաջանովա

1980-1990թթ.  -  սովորել է ք. Երևան թիվ 20 Դզերժինսկու անվան  միջնակարգդպրոցում, որն ավարտել է ոսկե մեդալով:

1988-1990թթ.  -  աշխատել է  թիվ 5 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայիմանրէազերծման կաբինետում որպեսմայրապետ:

1990-1996թթ.  - սովորել է ԵՊԲՀ-ի բուժականֆակուլտետում, որն ավարտել է  գերազանցության դիպլոմով:

1996-1999թթ.  - անցել է կլինիկականօրդինատուրա էնդոկրինոլոգիամասնագիտությամբ:

1999-2000թթ.  - աշխատել է  Մ.Հերացու անվանԵՊԲՀ-ի ներքին հիվանդությունների թիվ 2 ամբիոնում `որպես ավագ լաբորանտ:

2001-2004թ.-ին  - մասնակցել է  գիտականսեմինարի,  ք.Զալցբուրգ,Ավստրիա :

2001-2004թթ. - աշխատել է հանրապետականէնդոկրինոլոգիական դիսպանսերում`որպես բժիշկ:

2002թ.-ին - պաշտպանել է  թեկնածուականթեզը:

2002թ.-ին - անցել է  վերապատրաստումՀուդինգեի հոսպիտալի էնդոկրինոլոգիայիև մետաբոլիզմի կենտրոնումՍտոկհոլմ,Շվեդիա:

2002-2004թթ. - աշխատել է թիվ 2 ներքինհիվանդությունների ամբիոնում ` որպեսասիստենտ:

2004 և 2008թ.-ին - անցել է  վերապատրաստում Բաոմհերցիգե Բրուդերհամալսարանական հոսպիտալի ներքինհիվանդությունների բաժանմունքում, Գռաց, Ավստրիա:

2004-2005թթ.-  աշխատել է Մ.Հերացու անվանԵՊԲՀ-ի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում`որպես ասիստենտ:

2004թ.-ին - անցել է վերապատրաստումՀամառուսական էնդոկրինոլոգիականգիտահետազոտական կենտրոնիդիաբետիկ ոտնաթաթիբաժանմունքում,Մոսկվա ,ՌԴ:

2005-2008թթ. - աշխատել է Մ.Հերացու անվանԵՊԲՀ-ի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնում` որպես դոցենտ:

2005-2009թթ. - աշխատել է <<Շենգավիթ>> ԲԿ-ում `որպես կոնսուլտանտ-էնդոկրինոլոգ:

2008թ.-ից մինչ օրս  - աշխատում է Մ.Հերացուանվան ԵՊԲՀ-ի ամբիոնի վարիչ և <<Մուրացան>> հ.հ.-ում էնդոկրինոլոգիայիկլինիկայի ղեկավար:

2009թ.-ին - անցել է վերապատրաստումՇարիտե համալսարանականհիվանդանոցի մանկականէնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքումք.Բեռլին, Գերմանիա:

2010- 2016թթ.-ին -  մասնակցել է ԴիաբետիՈւսունմասիրման ԵվրոպականԱսոցիացիայի (EASD) հետդիպլոմայինկուրսերին քք. Կիև, Օդեսսա (ՈՒկրաինա), ք.Թբիլիսի (Վրաստան), Բուդապեշտ(Հունգարիա):

2015 թ. -   մասնակցել է Medtronic Academia –ի կողմից կազմակերպված դասնթացներին    նվիրված ինսւլինային պոմպերին և գլուկոզայի շուևջօրյա   մոնիտորինգին

01.12-30.12.2016 մասնագիտականվերապատրաստում մանկականէնդոկրինոլոգիա մասնագիտությամբ, Ռուսաստանի Ժողովուրդներիբարեկամության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

2011թ.-ից մինչ օրս   - ՀՀ ՊՆ կոնսուլտանտ-էնդոկրինոլոգ:  

2012թ.-ից մինչ օրս  -  ՀՀ ԱՆ գլխավորմանկական էնդոկրինոլոգ:  

2014թ.-ին -  պաշտպանել է դոկտորականթեզը:

2008թ.-ից մինչ օրս  - ԵՊԲՀ ֆակուլտետայինխորհրդի անդամ  է, ներքինհիվանդությունների փորձագիտականհանձնաժողովի  անդամ:  

2005թ.-ից մինչ օրս -  կլինիկականօրդինատորների էնդոկրինոլոգիաարարկայի քննական հանձնաժողովիանդամ է:

2015թ-ին - հիմնել է ՄանկականԷնդոկրինոլոգների Հայկական Ասոցիացիա, որի նախագահն է:

Անդամակցություն.

Հայկական էնդոկրինոլոգիականասոցիացիայի  վարչության անդամ ե է, օստեոպորոզի սեկցիայի նախագահ:  

Հայաստանի օստեոպորոզի ասոցիացիայիվարչության անդամ,  

Շաքարախտի ուսումնասիրությանԵվրոպական ասոցիացիայի անդամ,

Եվրոպական Էնդոկրինոլոգիայիասոցիացիայի անդամ:

2017թ. ապրիլի  6-8 առաջին անգամՀայաստանում կազմակերպել է ԴիաբետիՈւսունմասիրման ԵվրոպականԱսոցիացիայի (EASD) հետդիպլոմայինկուրսերը:

2017թ.-ին  “Բազմակենտրոն, 3-րդ փուլի, պատահական ընտրությամբ, բաց  պիտակավորմամբ, ակտիվ վերահսկվող, զուգահեռ խմբով, աճի հորմոնիանբավարարությամբ տառապող (ԱՀԱ) նախապուբերտատ երեխաների վրաանցկացվող փորձարկում 52 շաբաթտևողությամբ՝ հետազոտելու համարշաբաթական մեկ անգամ տրվող TransConhGH- ի անվտանգությունը, հանդուրժողականությունը և արդյունավետությունը՝ ի հակադրությունստանդարտ օրական hGH փոխարինողբուժմանը”  կլինիկական հետազոտությանգլխավոր հետազոտող:


Տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն լեզուներին: Դասավանդում է հայերեն,  ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:


Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա:

Հեռ:​374 11621053 (աշխ)

374 91 471490 (բջջ)

Էլ.փոստ: eaghajanova@gmail.com

© 2019 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio