English
Նորություններ
16 Մարտ 2019
Կայացել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ» առաջին ժողովը

16 Մարտ 2019

ՀԲՄ-ի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները
Մարտի 16-ին կայացած Հայաստանի Բժիշկների միության առաջին ժողովին իրավաբան Արամ Վարդևանյանը ներկայացրեց միության կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները։Կազմակերպության կառուցվածքը․Ընդհանուր ժողով, որը  բաղկացած է կազմակերպության անդամներից: Բացառիկ լիազորությունների վերապահում, այդ թվում՝ կանոնադրությունում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելը կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելը, ինչպես նաև այլ իրավաբանական անձ ստեղծելը, այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին որոշումներ ընդունելը և այլն: Խորհուրդ, որը բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրներից: Իրականացնում է Կազմակերպության գլխավոր տնօրենի նշանակում, գլխավոր տնօրենի կողմից ներկայացված Կազմակերպության գործադիր մարմնի կառուցվածքի ու հաստիքացուցակի հաստատում, աշխատակիցների վարձատրության կարգի սահմանում, Կազմակերպում ու վերահսկում է Ընդհանուր Ժողովի որոշումների կատարումը։Գործադիր տնօրեն՝ նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված Կանոնադրության և Խորհրդի որոշման հիման վրա:Կազմակերպության կառավարման մեխանիզմները․Կազմակերպության ընդհանուր տեսլականի և Կանոնադրության փոփոխոթյունների որոշումը ընդունվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից ձայների մեծամասնությամբ: Նիստերը անցկացվում են առնվազն երեք տարին մեկ անգամ: Կազմակերպության կիրառական խնդիրների առաջադրման, դրանց լուծումների և կանոնադրական խնդիրների լուծման մեխանիզմները մշակում է կոլեգիալ մարմինը Խորհուրդը ՝ձայների մեծամասնությամբ կայացված որոշումների միջոցով:Խորհրդի նիստերը անցկացվում են առնվազն 45 օրը մեկ: Խորհրդի անդամների 1/3-ը կարող են նախաձեռնել արտահերթ նիստ համապատասխան օրակարգով:Խորհրդի նախագահը՝ հանդիսանալով Կազմակերպության բարձրագույն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող՝ համակարգում է Խորհրդի աշխատանքները, նախագահում է նիստերը, կարող է արտահերթ նիստեր գումարել:Խորհուրդը Կանոնադրության ուժով բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրանդամներից:Խորհուրդը իր նախաձեռնած գործողությունների, միջոցառումների վերաբերյալ պարբերաբար ներկայացնելու է հաշվետվություն Կազմակերպության կայք-էջում Ընդհանուր ժողովին հասանելի դարձնելու նպատակով։

16 Մարտ 2019

Բժիշկների իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային փորձը
Ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ Լիլիթ Հարությունյանը ներկայացրեց նմանօրինակ կառույցների գործունեության համաշխարհային փորձը և ինստիտուտների ստեղծման կարևորությունը՝ ընդգծելով, որ միջազգային հարթակում գործում են հարյուրավոր միություններ, որոնց հիմնական առաքելությունը  բժիշկների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Բերվեցին ԱՄՆ, Գերմանիայի և Սինգապուրի բժշկական միությունների օրինակները․UAPD – Union of American Physicians and DentistsՀիմնադրվել է՝ 1972թ Կալիֆորնիա, ԱՄՆ1972-ին՝   250 անդամ2018-ին՝   մոտ  1.300.000  անդամ։BUNDESÄRZTEKAMMER – Գերմանիայի պետական բժշկական   ասոցիացիա Հիմնադրվել է ՝   1947թ-ինՄոտ  420.000 անդամ։Singapore Medical AssociationՊետական հաստատություններում աշխատող բժիշկների համար բժշկական սխալից ապահովագրության համար վճարում է հիմնարկը: Մասնավոր համակարգում աշխատող մոտ 4000 բժիշկ պարտադրված են ինքնուրույն ձեռք բերել բժշկական սխալից ապահովագրություն:Խոսվեց նաև, պացիենտի բուժման վերաբերյալ համապատասխան համաձայնագրեր ստեղծելու կարևորության մասին։

16 Մարտ 2019

«Բժշկական սխալ»-ի հիմնահարցերը
Չնայած բժշկության բնագավառում դինամիկ զարգացումներին, նոր տեխնոլոգիաների և բուժման մեթոդների ներդրմանը նույնիսկ ամենազարգացած երկրում, ինչպիսին է ԱՄՆ, բժշկական սխալից արձանագրվում է տարեկան մոտ 250.000 մահ, զբաղեցնելով 3-րդ տեղը մահվան պատճառների շարքում: Բժշկական սխալների մոտ 33%-ը պայմանավորված է ախտորոշիչ սխալներով, 24%-ը սխալ վիրահատական միջամտություններով, 18%-ը բուժման սխալներն են, իսկ մոտ 11%-ը մանկաբարձական և գինեկոլոգիական: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, դիտարկելով բուժառուի/պացիենտի անվտանգությունը որպես գերխնդիր, ամրագրել է 10 փաստ. https://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en/Պացիենտներին հասցվող վնասը զբաղեցնում է 14-րդ տեղը հիվանդությունների պատճառագիտության մեջ:Հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում  յուրաքանչյուր 10 հիվանդից մեկը ենթարկվում  է վնասման:Դեղորայքի վտանգավոր օգտագործումը վնասում է միլիոնավոր անձանց և տարեկան արժենում բիլիոններ:Առողջապահության ծախսերի մոտ 15%-ը վատնվում է անբարենպաստ իրադարձություների տարբեր դրսևորումների վրա:Պացիենտների հետ տեղի ունեցող միջադեպերի նվազման համար կատարված ներդրումները կարող են հանգեցնել զգալի ֆինանսական խնայողությունների:Հիվանդանոցային վարակը վնասում է 100 պացիենտից 14-ին:Տարեկան ավելի քան 1 միլիոն պացիենտ մահանում է վիրաբուժական բարդություններից:Ոչ ճշգրիտ կամ ուշացած ախտորոշումն ազդում է բուժօգնության հատկացման բոլոր չափանիշների վրա և հասցնում վնաս անթույլատրելի քանակի պացիենտների:Չնայած ճառագայթման կիրառումը բարելավել է սառողջապահության ոլորտը; այնուամենայնիվ ընդհանուր բժշկական ճառագայթման ազդեցությունը հանրային առողջության և անվտանգության խնդիր է:Վարչական սխալները  կազմում են առաջնային խնամքի բոլոր բժշկական սխալների կեսը:

16 Մարտ 2019

Բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերությունները Հայաստանի ՀԲՄ օրակարգում
Բժիշկ - հիվանդ փոխհարաբերություններում առաջացած ցանկացած վեճերի դեպքում բժիշկների շահերը ներկայացնելու և իրավունքները պաշտպանելու նպատակով է հիմնվել «Հայաստանի Բժիշկների Միություն» հասարակական կազմակերպությունը: Այդ մասին այսօր Հայաստանի Բժիշկների Միության առաջին ժողովին ներկայացրեց միության նախագահ՝ Զավեն Քոլոյանը։  «Հայաստանի Բժիշկների Միություն»-ն իր անդամներին առաջարկում է ծառայությունների հետևյալ փաթեթը. 1. Մատուցում է բժշկի մասնագիտական գործունեության հետ կապված ՀՀ քաղաքացիական, վարչական, քրեական ինչպես նաև աշխատանքային իրավունքների բնագավառներում իրավական բնույթի խորհրդատվական ծառայություններ: Միության անդամ բժիշկն իր մասնագիտական գործունեության հետ կապված իրավական բնույթի խորհրդատվության կարիքի դեպքում զանգահարում է գրասենյակ, իրավաբանը փոխհամաձայնեցված ժամկետում հանդիպում է բժշկին, տեղում ծանոթանում խնդրին, ուսումնասիրում բժշկի կողմից ներկայացված իրավական բնույթի բոլոր փաստաթղթերը, վերլուծում, ինչպես նաև առաջարկում խնդիրների լուծման` բժշկի համար նախընտրելի տարբերակներ` մեկնաբանելով ոլորտը կարգավորող օրենքները: Միության անդամ հանդիսացող բժշկին մատուցվում է վերոհիշյալ ծառայությունները աշխատանքային ցանկացած օրվա ընթացքում, ցանկացած ծավալով: 2. Իրականացնում է պայմանագրերի, հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների, գանգատների, միջնորդությունների, ծանուցումների և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի, նախագծերի մշակում, 3. Ներկայացնում է բժշկի շահերը և պաշտպանում նրա իրավունքները վերահսկողական և հսկողական մարմիններում, Խորհրդատվություն պետական վերահսկողության լիազորություններով օժտված պետական մարմինների կողմից արձանագրված խախտումների վերաբերյալ: 4. Իրականացնում է բժշկի շահերի և իրավունքների պաշտպանություն մինչդատական և դատական վարույթում, ընդհանուր իրավասության բոլոր դատական ատյաններում, միջնորդ դատարաններում, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում, վեճերը լուծող այլ պետական մարմիններում,5. Կազմակերպում է միջոցառումներ բժիշկների իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացնելու համար: Միության անդամ բժիշկների համար կազմակերպում է բժշկական իրավունքի վերաբերյալ դասընթացներ, սեմինարներ ՀՀ ճանաչված իրավաբանների մասնակցությամբ, ինտերնետային կայքից պարբերաբար ուղարկվող էլեկտրոնային նամակների միջոցով տրամադրում է տեղեկատվություն գործող օրենքների և դրանց փոփոխությունների մասին և այլն:
© 2019 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio