English
Նորություններ
16 Մարտ 2019
«Բժշկական սխալ»-ի հիմնահարցերը

16 Մարտ 2019

ՀԲՄ-ի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները
Մարտի 16-ին կայացած Հայաստանի Բժիշկների միության առաջին ժողովին իրավաբան Արամ Վարդևանյանը ներկայացրեց միության կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները։Կազմակերպության կառուցվածքը․Ընդհանուր ժողով, որը  բաղկացած է կազմակերպության անդամներից: Բացառիկ լիազորությունների վերապահում, այդ թվում՝ կանոնադրությունում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելը կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելը, ինչպես նաև այլ իրավաբանական անձ ստեղծելը, այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին որոշումներ ընդունելը և այլն: Խորհուրդ, որը բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրներից: Իրականացնում է Կազմակերպության գլխավոր տնօրենի նշանակում, գլխավոր տնօրենի կողմից ներկայացված Կազմակերպության գործադիր մարմնի կառուցվածքի ու հաստիքացուցակի հաստատում, աշխատակիցների վարձատրության կարգի սահմանում, Կազմակերպում ու վերահսկում է Ընդհանուր Ժողովի որոշումների կատարումը։Գործադիր տնօրեն՝ նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված Կանոնադրության և Խորհրդի որոշման հիման վրա:Կազմակերպության կառավարման մեխանիզմները․Կազմակերպության ընդհանուր տեսլականի և Կանոնադրության փոփոխոթյունների որոշումը ընդունվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից ձայների մեծամասնությամբ: Նիստերը անցկացվում են առնվազն երեք տարին մեկ անգամ: Կազմակերպության կիրառական խնդիրների առաջադրման, դրանց լուծումների և կանոնադրական խնդիրների լուծման մեխանիզմները մշակում է կոլեգիալ մարմինը Խորհուրդը ՝ձայների մեծամասնությամբ կայացված որոշումների միջոցով:Խորհրդի նիստերը անցկացվում են առնվազն 45 օրը մեկ: Խորհրդի անդամների 1/3-ը կարող են նախաձեռնել արտահերթ նիստ համապատասխան օրակարգով:Խորհրդի նախագահը՝ հանդիսանալով Կազմակերպության բարձրագույն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող՝ համակարգում է Խորհրդի աշխատանքները, նախագահում է նիստերը, կարող է արտահերթ նիստեր գումարել:Խորհուրդը Կանոնադրության ուժով բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրանդամներից:Խորհուրդը իր նախաձեռնած գործողությունների, միջոցառումների վերաբերյալ պարբերաբար ներկայացնելու է հաշվետվություն Կազմակերպության կայք-էջում Ընդհանուր ժողովին հասանելի դարձնելու նպատակով։

16 Մարտ 2019

Բժիշկների իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային փորձը
Ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ Լիլիթ Հարությունյանը ներկայացրեց նմանօրինակ կառույցների գործունեության համաշխարհային փորձը և ինստիտուտների ստեղծման կարևորությունը՝ ընդգծելով, որ միջազգային հարթակում գործում են հարյուրավոր միություններ, որոնց հիմնական առաքելությունը  բժիշկների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Բերվեցին ԱՄՆ, Գերմանիայի և Սինգապուրի բժշկական միությունների օրինակները․UAPD – Union of American Physicians and DentistsՀիմնադրվել է՝ 1972թ Կալիֆորնիա, ԱՄՆ1972-ին՝   250 անդամ2018-ին՝   մոտ  1.300.000  անդամ։BUNDESÄRZTEKAMMER – Գերմանիայի պետական բժշկական   ասոցիացիա Հիմնադրվել է ՝   1947թ-ինՄոտ  420.000 անդամ։Singapore Medical AssociationՊետական հաստատություններում աշխատող բժիշկների համար բժշկական սխալից ապահովագրության համար վճարում է հիմնարկը: Մասնավոր համակարգում աշխատող մոտ 4000 բժիշկ պարտադրված են ինքնուրույն ձեռք բերել բժշկական սխալից ապահովագրություն:Խոսվեց նաև, պացիենտի բուժման վերաբերյալ համապատասխան համաձայնագրեր ստեղծելու կարևորության մասին։
© 2024 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio