English
ՀԲՄ-ի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները
16 Մարտ 2019
ՀԲՄ-ի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները

Մարտի 16-ին կայացած Հայաստանի Բժիշկների միության առաջին ժողովին իրավաբան Արամ Վարդևանյանը ներկայացրեց միության կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները։

Կազմակերպության կառուցվածքը․

Ընդհանուր ժողով, որը  բաղկացած է կազմակերպության անդամներից: Բացառիկ լիազորությունների վերապահում, այդ թվում՝ կանոնադրությունում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելը կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելը, ինչպես նաև այլ իրավաբանական անձ ստեղծելը, այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին որոշումներ ընդունելը և այլն: 

Խորհուրդ, որը բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրներից: Իրականացնում է Կազմակերպության գլխավոր տնօրենի նշանակում, գլխավոր տնօրենի կողմից ներկայացված Կազմակերպության գործադիր մարմնի կառուցվածքի ու հաստիքացուցակի հաստատում, աշխատակիցների վարձատրության կարգի սահմանում, Կազմակերպում ու վերահսկում է Ընդհանուր Ժողովի որոշումների կատարումը։

Գործադիր տնօրեն՝ նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված Կանոնադրության և Խորհրդի որոշման հիման վրա:

Կազմակերպության կառավարման մեխանիզմները․

Կազմակերպության ընդհանուր տեսլականի և Կանոնադրության փոփոխոթյունների որոշումը ընդունվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից ձայների մեծամասնությամբ: Նիստերը անցկացվում են առնվազն երեք տարին մեկ անգամ: 

Կազմակերպության կիրառական խնդիրների առաջադրման, դրանց լուծումների և կանոնադրական խնդիրների լուծման մեխանիզմները մշակում է կոլեգիալ մարմինը Խորհուրդը ՝ձայների մեծամասնությամբ կայացված որոշումների միջոցով:

Խորհրդի նիստերը անցկացվում են առնվազն 45 օրը մեկ: Խորհրդի անդամների 1/3-ը կարող են նախաձեռնել արտահերթ նիստ համապատասխան օրակարգով:

Խորհրդի նախագահը՝ հանդիսանալով Կազմակերպության բարձրագույն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող՝ համակարգում է Խորհրդի աշխատանքները, նախագահում է նիստերը, կարող է արտահերթ նիստեր գումարել:

Խորհուրդը Կանոնադրության ուժով բաղկացած է Կազմակերպության հիմնադիրանդամներից:

Խորհուրդը իր նախաձեռնած գործողությունների, միջոցառումների վերաբերյալ պարբերաբար ներկայացնելու է հաշվետվություն Կազմակերպության կայք-էջում Ընդհանուր ժողովին հասանելի դարձնելու նպատակով։

© 2024 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio