English
Արման Սերգեյի Հարությունյան

Հեռ. տն: (+374 10) 24 72 53

Բջջ: (+374 94) 64 30 00

(+374 96) 25 75 45

(+374 55) 64 30 03

E-Mail : armansgn@yahoo.com

                     armansgn@gmail.com

               armansgn@mail.ru

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն.16ÎñÃáõÃÛáõÝ
Փետ. 2019 – Փետ. 2019 (14օր)
ԵրՊԲՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, Կատարելագործվել է ուսումնառելով՝ «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն», «Թեսթերի կազման մեթոդաբանություն» մոդուլները

Մայ. 2018 - Մայ. 2018

(27  օր)


Վերապատրաստում «ՆեոնաթոլոգիաևՄանկական վիրաբուժություն» երեխաների և դեռահասների համալսարանական կլինիկայում (պրոֆեսորՆիքոլասՄորիս, Գրաց, Ավստրիա). Ամերիկյան-Ավստրիական Ֆոնդ, Շարունակական բժշկական կրթություն:
Ապր. 2018 - Ապր. 2018
Էլեկտրոնայինբժշկությանկատարելագործմանդասընթացներ: "TOT - trainer of trainers" USAD, American University in Armenia
Փետր. 2018 -Մարտ 2018

«Քուլտուրում » Յոնշոփինգ, Շվեդիա:

Մասնակցություն «ԿլինիկականՄիկրոհամակարգ » փառատոնին (Միկրոհամակարգ,  ԱնձԿենտրոնացածխնամք, Ոգեշնչում, մարդկայինտեսակետիցառողջապահության, նորարարությունևմշակութայինփոփոխությունների, Առաջնորդություն, Մարզչականևստեղծագործականմիտք, Բարելավում):

Փետր. 2018 - Փետր. 2018
6րդ համամիութենական Ռուսաստանի Դաշնության գիտահետազոտական կոնֆերանս միջազգային մասնակցությամբ «Մանկական վիրաբուժություն և վնասվածքաբանություն»: Մոսկվա, 2018

Նոյմ 2016 - Նոյմ 2016

(27 օր)


Վերապատրաստում «Մանկական վիրաբուժություն» երեխաների և դեռահասների համալսարանական կլինիկայում (պրոֆեսոր Հոլգեր Թիլլ, Գրաց, Ավստրիա). Ամերիկյան-Ավստրիական Ֆոնդ, Շարունակական բժշկական կրթություն:
Հոկտ 2016 - Հոկտ 2016
«Վարպետության դաս – Լապարասկոպիան մանկական վիրաբուժությունում» - «Արաբկիր» ԲԿ, Երևան, ՀՀ ԱՆ.
Փետր 2016 – Մարտ 2016

«Քուլտուրում » Յոնշոփինգ, Շվեդիա:

Մասնակցություն «ԿլինիկականՄիկրոհամակարգ»  փառատոնին (Միկրոհամակարգ,  ԱնձԿենտրոնացածխնամք, Ոգեշնչում, մարդկայինտեսակետիցառողջապահության, նորարարությունևմշակութայինփոփոխությունների, Առաջնորդություն, Մարզչականևստեղծագործականմիտք, Բարելավում):

Փետր 2016 – Փետր 2016

IBM՝   Իննովացիոնլուծումներիևտեխնոլոգիաներիկենտրոն, IBM Watson.

ՄասնակցելևավարտելէIBM Watson ուսուցումը (IBM, USAD, RA, EIF).

Հունվ 2016 – Հունվ 2016
Ֆիլադելֆիայիմանկականհիվանդանոց, Զայլցբուրգիսեմինար, Ամերիկյան-Ավստրիականֆոնդ; Շարունակական բժշկական կրթություն. «Մանկական Անեսթեզիոլոգիա եւ վերակենդանացում» (DFP ID 536021) - հաջողությամբ կատարել է պահանջները՝ստացված է34 DFP:
Ապրիլ  2015 – Մայիս 2015
ԵրՊԲՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, Կատարելագործվել է ուսումնառելով՝ «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն», «Թեսթերի կազման մեթոդաբանություն» մոդուլները 
Փետ. 2015 –Ապր.2015

ԵրՊԲՀ, մանկական վիրաբուժության ամբիոն կատարելագործման դասընթացներ -

«Մանկական Վիրաբուժության Արդի Հարցեր»

Սեպ. 2010 - Սեպ. 2010

«ТВТ» թրեննինգային կազմակերպություն

-դեղորայքի վաճառքի մասնագիտական հմտություններ, կլիենտների թարգեթավորում

Հուն. 2010 – Մարտ2010

ԵրՊԲՀ, մանկական վիրաբուժության ամբիոն

կատարելագործման դասընթացներ -«Լապարասկոպիա»

Սեպ. 2003 - Դեկ. 2003

ԵրՊԲՀ, մանկական վիրաբուժության ամբիոն

- Կլինիկական ասպիրանտուրա

Հուն. 2000 - Սեպ. 2000

ԵրՊԲՀ, մանկական վիրաբուժության ամբիոն

Կլինիկական ինտերնատուրա

Սեպ. 2000 - Սեպ. 2003

ԵրՊԲՀ, մանկական վիրաբուժության ամբիոն

- Կլինիկական օրդինատուրա

Սեպ. 1994 - Սեպ. 2000

ԵրՊԲՀ, մանկաբուժական ֆակուլտետ

- ուսանող

Սեպ. 1984 - Սեպ. 1994

Ադմիրալ Իսակովի անվ. թ. 132 միջնակարգ ռուսական դպրոց

- աշակերտԵրՊԲՀ – Մ. Հերացու անվ. Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան

Լեզուների իմացություն


- Հայերեն (մայրենի)

- Ռուսերեն (կրթություն)

- Անգլերեն - IELTS GT (02.03.2011) – BRITISH COUNCIL – Competent UserՀամակարգչի գիտելիքներ


Պարգևատրումներ և Դիպլոմներ

- «Պատվոգիր» – Աշխատանքայինևմասնագիտականգնահատելիհաջողություններիհամար; ԵրևանիՊետականԲժշկականՀամալսարանիՌեկտորիկողմից(2018, Երևան, ՀՀ)

-  «ՆԱՐՓԻ» հակաայրվածքայինքսուկիգյուտարարևգիտականղեկավար(registered and produced by «ARPIMED» CoLTD - ՀՀՏՊ 37444950.7100-2013) (2013)

-  The Medal “For Service in Operation Iraq Freedom” (2008)

- “The Nominated Coin” by Maj. General A.M., CS-Iraq (2008)

- “Certificate of Appreciation” – Romanian military group, Iraq (2008)

- “Certificate of Appreciation” – Polish military group, Iraq (2008)

- «Պատվոգիր» – ՀՀ ՊՆ 2-րդ Բանակային Կորպուսի Հրամանատար (2008)

- «Պատվոգիր» – ՀՀ ՊՆ Ռազմաբժշկական Վարչություն (2006)

- «Պատվոգիր» – ՀՀ ՊՆ 5-րդ Բանակային Կորպուսի Հրամանատար (2004)

-  «Կապրիելյանի» անվանական կրթաթոշակ – ԵրՊԲՀ (1998)

-  Դիպլոմ «Լավագույն Աշխատանք» - Վիրաբույժների Միջազգային Կոնգրես, ԵրՊԲՀ (1997) 


Տպագրված Աշխատանքներ

- 25 տպագրություններ գիտական նյութերում (1995-2018)

P r i n t i n g    W o r k s and Publications:

- 25 articles in scientific journals (1995 - 2018)


 1. “Structural changes of lymphatic nodes under the antigen influences” – the abstract of Jubilee Conference of Medical Student devoted to the 50-th Anniversary of Scientific Association, YSMU 1998. – p 49-51.(Oral Presentation)
 2. “The study of hospitalization causes of children suffering from acute respiratory viruses” – the abstract of  Medical Conference for Students on Programs for Control of Acute Respiratory Infections and Diarrheal Diseases in Young Children, YSMU 1999. – p11.(Oral Presentation)
 3. “Intensive therapy in respiratory distress in children suffering from destructive pulmonary processes” - the abstract ofMedical Conference for Students on Programs for Control of Acute Respiratory Infections and Diarrheal Diseases in Young Children, YSMU 1999. – p23.(Oral Presentation)
 4. “Evaluation of the effectiveness of short time treatment schemes of chemotherapy in the treatment and prevention of tuberculosis in the Republic of Armenia” – the materials of students’ conference, devoted to DOTS system in cure of tuberculosis, YSMU 2000. The monograph – 18 pages. (Oral Presentation)
 5. “The experience of treatment of 37 newborns with esophageal atresia” – the materials of Jubilee Conference of medical Students devoted to the 70-th Anniversary of Yerevan Medical University’s Foundation, YSMU 2000. – p152-153.(Oral Presentation)
 6. “The efficiency of postoperative chemotherapy in prevention of hydatid disease recurrences” – the materials of Jubilee Conference of Medical Student devoted to the    70-th Anniversary of Yerevan Medical University’s Foundation. YSMU 2000. – p150-152.(Oral Presentation)
 7. “The experience of membrane stabilizer use in diffuse glomerulonephritis treatment in children” – the Materials of Jubilee Conference of Medical Student devoted to the    70-th Anniversary of Yerevan Medical University’s Foundation. YSMU 2000. – p223-224.(Oral Presentation)
 8. “Vomiting in children – the diagnostic and treatment algorithms” – methodological handouts and guideline for medical students. YSMU 2001.
 9. “Abdominal pain in children - the diagnostic and treatment algorithms” – methodological handouts and guideline for medical students. YSMU 2001.
 10. “Gastrointestinal bleeding in children - the diagnostic and treatment algorithms” – methodological handouts and guideline for medical students. YSMU 2001.
 11. “Some aspects of Yersinia appendicitis in children” - the abstract of Medical Students’ and Residents’ Conference on Programs for Diagnosis Difficult in Children, YSMU 2002. – p42 -43.
 12. “The rare case of incarceration of periomphalic hernia in 11 months child” - the abstract of Medical Students’ and Residents’ Conference on Programs for Diagnosis Difficult in Children, YSMU 2003. – p65 - 66.
 13. “Comparative characteristics of the prevention of purulent - inflammatory diseases of the soldiers with provided prevention immunotherapy” – the locked thread (marked “confidential”) – the study commissioned by the Ministry of Defense of Republic of Armenia, 2006. 
 14. “The Experience of Treatment of Suppurate Skin-Muscle-Bone Defect in a Left Temporal Region of a 6 year old girl in the conditions of a field hospital.” – US Camp Echo, Ad-Diwaniyah, Iraq “Iraq Freedom” company, 2008.(Oral Presentation)
 15. “The 10 years practical experience of laser therapy in treatment of purulent diseases in children” – the materials of international congress devoted to medical theory and practice, YSMU 2012. – p31-33.(Oral Presentation)
 16. “Special experimental device for creation of burn wound model among small laboratory animals” A.S. Harutyunyan3, E.V. Martirosyan2, S.A. Avagyan1, A.S. Babloyan3, S.S. Hovhannisyan2 (1-ysmu department  of scientific research, 2- ysmu department of military field surgery, 3-ysmu department of pediatric surgery). (Yerevan state medical university

After Mkhitar Heratsi, annual reporting scientific conference proceedings- volume II, Yerevan 2013; p7-14).(Oral Presentation)

 1. “The evaluation of clinical efficiency of ointment «Narpi» in the treatment of deep burn wounds of various etiologies.” PhD, Prof. Assist. G.G. Eyramjyan, MD (Department of Pediatric Surgery, YSMU), A.S. Harutyunyan (Department of Pediatric Surgery, YSMU, "Muratsan" clinical complex); ISSN 1829-3093, Academy of  Sciences RA, Institute of Surgery “MICKAELYAN”, Ministry of Health, RA “Armenian Surgery Herald” named by H.S.Tamazyan, 2014 2(84), p74-88.).
 2. “A rare case of combination of foreign body of the gastrointestinal tract with Meckel’s diverticulum in a two-year-old child” Aslanyan A.A., Manukyan M.A., Harutyunyan A.S. The New Armenian medical journal, vol.8 (2014). № 4 December 2014, p57-59.
 3. “An Interesting and rare Case of General Anesthesia in a 3 years old Child with Cystic Fibrosis”; Mirzoyan Nelli, Harutyunyan Satenik, Harutyunyan Arman; Yerevan State Medical University, “Muratsan” Clinical Complex. - The Children’s Hospital of Philadelphia, Salzburg CHOP Seminar, AAF; Continuing Medical Education. “Pediatric Anesthesiology & Critical Care Medicine” (DFP ID 536021), 2016, (Oral Presentation)
 4. “Statistical analysis of patients with septic pathology, hospitalized in the clinical complex "Muratsan" in 2015”. Aslanian A.A., Ph.D. Aslanian A.A. Petrosyan S.A., Martikyan S.G., Harutyunyan A.S. - Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi "Muratsan" clinical complex, Clinic of surgery. ISSN 1829-3093, Academy of Sciences RA, Institute of Surgery “MICKAELYAN”, Ministry of Health, RA “Armenian Surgery Herald” named by H.S.Tamazyan, 2016 1(86), p3-16.).
 5. The first experience of burn treatment with ointment «Narpi». (PhD, Prof. Assist. G.G. Eyramjyan, MD, Department of Pediatric Surgery, YSMU, A.S. Harutyunyan, Petrosyan S.A. Department of Pediatric Surgery, YSMU, "Muratsan" clinical complex). ISSN 1829-3093, Academy of Sciences RA, Institute of Surgery “MICKAELYAN”, Ministry of Health, RA “Armenian Surgery Herald” named by H.S. Tamazyan, 2016 Periodic scientific collection. Published annually.p34-42.).
 6. “An analysis of factors and approaches influencing the decrease in the number of antibiotics’ use in children with surgical pathology.” - Qulturum, Region Jonkoping Country, Sweden. Clinical Microsystem Festival, scientific report, 2017.
 7. “The advantages of using laser therapy in newborns and infants with various diseases and disorders”. Arman S. Harutyunyan, MD and authors. ISSN 1829-3093, Academy of Sciences RA, Institute of Surgery “MICKAELYAN”, Ministry of Health, RA “Armenian Surgery Herald” named by H.S. Tamazyan, 2017 Periodic scientific collection. Published annually.P 69-77.).
 8. “The statistical review of cases of Necrotizing enterocolitis in newborns (NEC) at “Muratsan” Clinical Complex’ ICU of YSMU for period 2011 (VII) - 2016 (III).” – Arman S. Harutyunyan -ISSN 1829-3093, Academy of Sciences RA, Institute of Surgery “MICKAELYAN”, Ministry of Health, RA “Armenian Surgery Herald” named by H.S. Tamazyan, 2017 Periodic scientific collection. Published annually.P 112-128.).
 9. “The introduction and results of multi-modal 3 component prophylaxis scheme both in prevention and treatment of necrotizing enterocolitis in newborns.” Harutyunyan A. S., MD.; Prof. Hovhannisyan M. G.  MD, MPH, D.Sc.; Badalyan A. R., MD, PhD.; Prof. Muradyan A. A., MD, D.Sc.; Prof. Babloyan A. S., D.Sc.. New Armenian medical journal, vol.12 (2018). № 4 December 2014, p 4 - 16.
Oral international presentations:

1. “The review of statistic cases at “Muratsan” Clinical Complex for period 2011-2016 Yerevan State Medical University aft. M. Heratsi. Early diagnosis and correct choice of treatment’s tactics of necrotizing enterocolitis in newborns.” Arman S. Harutyunyan, MD (Oral Presentation atdepartment of pediatric surgery of Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, Austria, 2016).


2. “Necrotizing Enterocolitis in Newborns – The European standards of prophylaxis.” (Oral Presentation at“Muratsan “Clinical Complex of Yerevan State Medical University, Yerevan, Armenia 2016).


3. “The clinical review of use of 3 component scheme (antibiotic, antifungal agent and probiotics) both in prophylaxis and as treatment of necrotizing enterocolitis in newborns”. Author: Arman S. Harutyunyan, MD (Yerevan State Medical University aft. M. Heratsi: The Chair of Pediatric Surgery; “Muratsan” Clinical Complex’ Pediatric Surgery Department). All-Russian scientific-practical conference with international participation "Emergency pediatric surgery and traumatology"; Moscow -2018.


4. “The clinical review of use of 3 component scheme (antibiotic, antifungal agent and probiotics) both in prophylaxis and as treatment of necrotizing enterocolitis in newborns”. Author: Arman S. Harutyunyan, MD (Yerevan State Medical University aft. M. Heratsi: The Chair of Pediatric Surgery; “Muratsan” Clinical Complex’ Pediatric Surgery Department). Qulturum, Region Jonkoping Country, Sweden. Participation at the Clinical Microsystem Festival; 2018.

Վարրորդական իրավունք - *BC* - GB001470
Հոբբի


-     ֆիլատելիա

-     համակարգչային ծրագրերԱնձնական տվյալներ

                   

- Հունիսի 9, 1977 թ., Երևան, ՀՀ

- Ամուսնացած

– Հարությունյան (Գալստյան) Տաթևիկ (19.02.1981) – բժիշկ մաշկավեներաբան և կոսմետոլոգ

- Դուստր – Հարությունյան Վիկտորիա (11.03.2006).

- Դուստր – Հարությունյան Էլիզա (18.06.2009).

© 2019 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio