English
Ոսկեհատ Ռուբենի Մկրտումյան

Կրթություն 


2017թ.-առ այսօր - ԵՊԲՀ, «Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի» կլինիկական օրդինատոր:

2005-2011թթ.- ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, բժշկի որակավորում, 

2001-2005 թթ.- «Էվրիկա» հատուկ դպրոց, ք. Վանաձոր:


Աշխատանքային գործունեություն 


2012թ. - առ այսօր - ԵՊԲՀ, ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն, դասախոս,

2016-2017թթ.- ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,

2011-2017թթ. – ԵՊԲՀ, բժշկական տեսական առարկաների ուսումնամեթոդական խորհրդի քարտուղար,

2015-2016թթ. - ԵՊԲՀ, պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի քարտուղար,

2011-2012թթ.- ԵՊԲՀ, ախտաֆիզիոլոգիայիամբիոն, ավագլաբորանտ:


Թրեյնինգներ/սեմինարներ


2018թ., հունիս –  “100 կարևորագույն բժշկական հոդվածների ստեղծում” վորքշոփ, Ծաղկաձոր, Հայաստան,

2018թ., հունվար – Վորքշոփ, Երուսաղեմի բժշկական համալսարան, Երուսաղեմ, Իսրայել, 

2015թ., հուլիս - Ախտաֆիզիոլոգիայի ամառային դպրոց, Ծաղկաձոր, Հայաստան,

2014թ., սեպտեմբեր- Իմունոլոգիայի միջազգային ամառային դպրոց, Հաննովեր, Գերմանիա։Այլ տվյալներ

2018թ. - առ այսօր - “Վիքիմեդիա Հայաստանի” անդամ,

2017թ. - առ այսօր - ՀՀ Ախտաբանաանատոմներիասոցիացիայի անդամ,

2011թ. - առ այսօր - ՀՀ Ախտաֆիզիոլոգների ասոցիացիայի անդամ:


Համակարգչային հմտություններ

Windows, MS-Office

© 2019 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio