English
Նարինե Տիգրանի Մովսեսյան

26 հունիսի 1958 թ. ք. Երևան

Կիևյան 12/20 Երևան, Հայաստան 0028

Հեռ: (+374) 551143, (+374) 991144

E-Mail: movses44@gmail.com

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՓՈՐՁ2013 - մինչ օրս               Ցավերի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիա, 

                                      նախագահ (ՑՈւՀԱ)2009 – 2012                           Անեսթեզիոլոգիայի բաժանմնունքի կլինիկայի ղեկավար

«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոց

Մ. ՀերացուԵրևանի ՊետականԲժշկական Համալսարան,Երևան, Հայաստան 

2009 - մինչ օրս                  Անեստթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դասախոս Մ.Հերացու Երևանի Պետական Բժշկական

Համալսարան,Երևան, Հայաստան  2009 - 2008                            Անեստթեզիոլոգիայի և Ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի ասիստենտ. ՀՀ ԱռողջապահությանՆախարարության ԱզգայինԱռողջապահությանԻնստիտուտ, Երևան, Հայաստան 1997 - 2008                            Անեստթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի 

կուրսի ղեկավար, Հայական Բժշկական Ինսիտուտ, Երևան, Հայաստան 1991 – 2008                           Անեսթեզիոլոգիայի բաժանմունքի բժիշկ

«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի Բժշկական Կենտրոնի»

Երևան, Հայաստան 

1997-1999                              Անեսթեզիոլոգիայիբաժանմունքիբժիշկ ,

«ՍուրբԳրիգորԼուսավորիչիԲժշկականԿենտրոնի» Երևան, Հայաստան

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ1989-1991                              Կլինիկական օրդինատուրա «Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիա», Վիարուժության ամբիոնում Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտուտ 

Երևան, Հայաստան 

1977-1983                               Բուժական գործ

ԵրևանիՊետականԲժշկականԻնստիտուտ

Երևան, Հայաստան                        1965 – 1969                            Չայկովսկուանվաներաժշտականդպրոց, 

Երևան, Հայաստան 20171969 – 1975                       թիվ 83 միջնակարգ դպորց

            Երևան, Հայաստան 2017Մասնագիտականվերապատրաստմանդասընթացների մասնակցություն և կազմակերրպում Մայիս 18 -21 2017               The 15-th World Congress of the European Association for Palliative Care, Madrid Spain, 2017Մարտ 16-18 2017                “Մանկական պալիատիվ խնամքի հիմունքները” վարել  եմ սեմինար բուժաշխատողների համար, Երևան, Հայաստան 2017 Հուլիսի 1 2015                      Հայ Բժիշկների Միջազգային 4-րդ Համագումարի (IMCA) շրջանակներում, Մանկական Պալիատիվ Խնամքի Հայաստանի Առաջին Միջազգային Սատելիտային Սիմպոզիում (կազմակերպել և իրականացրել եմ ), 

Երևան, Հայաստան 2015Մայիս 30 – Հունիս 2          The 13-th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague Czech republic, 2013Մայիս 24                             Առաջին Հայ-Թայվանյան Բժշկական կոնֆերանս

(The First Taiwan –Armenian Medical Conference), 

Երևան, Հայաստան, 20132012 -2013                             The International  Leader of «Leadership Development Initiative, Cohort II» Residential Course I, San Diego Hospice, San Diego, California, Columbus, Ohio, USA,Սեպտեմբեր 26- Հակտեմբեր 2   Education in Palliative and End-of-Life Care for Oncology (EPEC™-O) Curriculum

Salzburg, Austria 2010 Սեպտեմբեր 24 – Հակտեմբեր 19Medical Internship Program in Pain Therapy Management,Vienna, Austria, 2007Նոյեմբեր 12-18                                 Seminar in Palliative Care in Geriatrics                    

Salzburg, Austria 2006Ապրիլ 23 – Ապրիլ 29                     Weill Cornell Seminar in Anesthesiology   

Salzburg, Austria 2006Հուլիս 25-27                                      Satellite Symposium in Anesthesiology         

Yerevan, Armenia 2005 Փետրվար - Մարտ                          Medical Internship Program in Anaesthesiology,

Vienna, Austria, 2005Օգոստոս 27- Սեպտեմբեր 2          Weill Cornell Seminar “Anesthesiology” 

Salzburg, Austria 2004Սեպտեմբեր 2003                            2nd International Young Medics Conference in     

Yerevan, ArmeniaՀոկտեմբեր 2000                              2nd Congress of Armenian Anesthesiologists 

and Intensive Care Specialists                              

Yerevan, ArmeniaՍեպտեմբեր 24-29,                          Actual questions of Anesthesiology   

Anesthesiology and Intensive Care Therapy chair, 

Petrozavodsk State University,                     

Petrozavodsk Russia, 2000Սեպտեմբեր 2000                            7th Congress of Russian Anesthesiologists,               

St-Petersburg, RussiaՀոկտեմբեր 1999                              12th Congress of Surgeons of Transcaucasia,           

Tbilisi, GeorgiaՀոկտեմբեր 996                                1st Congress of Armenian Anesthesiologists 

and Intensive Care Specialists                                    

Yerevan, ArmeniaՍեպտեմբեր 1994                            Medical Equipment for Artificial Ventilation            

Boston, MA, USA       

Հրապարակումներ 1. «Некоторые аспекты анестезии при трансперикардиальной окклюзии главных бронхов». Мовсесян Н.Т. НМЦ «Скорая помощь» Тезис. Сборник научных трудов и сообщений НИЗ МЗ РА им акад. Авдалбекяна С.Х. 1997 г. Ереван, Армения 1. «Анестезиологическое пособие при ятрогенных повреждениях трахеи».     Мовсесян Н.Т., Саркавагян О. К. НМЦ «Скорая помощь»  Сообщение. Международная конференция по актуальным вопросам хирургии, посвященная 70-летию Микаеляна. Сборник научных трудов и сообщений . 1998 г. Ереван, Армения 1. «Обеспечение вентиляции легких во время анестезии при стенозах трахеи». Мовсесян Н.Т НМЦ «Скорая помощь» Доклад. Материалы международной научно-практической конференции, том II.  XII Съезд Хирургов Закавказских государств 26 – 29 октября 1999г, Тбилиси, Грузия 1. «Обеспечение вентиляции легких при реконструктивных операциях на трахее и крупных бронхах». Мовсесян Н. Т. НМЦ «Скорая помощь»  Доклад. Материалы съезда. II Всеармянский съезд Анестезиологов и реаниматологов Армении. Октябрь 2000 г. Ереван, Армения. 1. «Наш опыт применения мидазолама при проведении анестезии больным в торакальной хирургии». Мовсесян Н. Т НМЦ «Скорая помощь»  Доклад. Материалы съезда . II Всеармянский съезд Анестезиологов и реаниматологов Армении. Октябрь 2000 г. Ереван, Армения. 1. «Вариант тотальной внутривенной кетамин-тиопенталовой анестезии у больных с огнестрельными и осколочными ранениями грудной клетки в период военного конфликта», Мовсесян Н. Т. НМЦ «Скорая помощь», Мелконян Д.Л Арутюнян Д. А. НИЗ МЗ РА Армянский Республиканский  Туберкулезный Центр Тезис. Сборник материалов. II Интернациональная Конференция Молодых Врачей. Сентябрь 2003 г. Ереван, Армения 1. «Использование метода альтернирующей анестезии у пожилых». Мовсесян Н. Т. Мелконян Д.Л Кафедра анестезиологии и реаниматологии  НИЗ МЗ РА, г. Ереван.  Сборник материалов. Тезис. Международный конгресс врачей Армении. Июль 2007 г. Ереван, Армения 1. «Альтернирующая анестезия у геронтологического контингента больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата» Мовсесян Н. Т., Мелконян Д.Л. Национальный институт здоровья МЗ РА, Тезис. Сборник материалов 11 Конгресса федерации Анестезиологов и Реаниматологов России, Санкт-Петербург, сентябрь 2008г
 2. «Альтернирующая анестезия как перспектива адекватного послеоперационного обезболивания у травматологических больных » Н. Мовсесян. Каф. Анестезиологии и интенсивной терапии ЕГМУ; Университетская больница «Мурацан» ЕГМУ.

Статья. Медицинский вестник Эребуни. 2010 г. № 3 (43), стр. 179-183 1. “Current State of Palliative Care Education in Armenia”

Abstract, presented at 12th Congress of the European Association for Palliative Care, Lisbon, Portugal, May 2011 1. «Palliative home care implementation in Armenia» Abstract presented at the First Taiwan – Armenian Medical Conference, Yerevan, Armenia 2013. 1. «The advocacy campaign for access to adequate pain relief in Armenia»

Abstract presented at the 13-th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague Czech republic, 2013ՀմտություններԼեզուների իմացություն՝          սահուն հայերեն,  ռուսերեն,  անգլերեն

Համակարգչային ծրագրերի իմացություն  Windows 10, 8, 7, Chrome, and MicrosoftOffice 2010 Թարգմանական փորձ

March –April 2013     “Recommendations of the EAPC for the development of postgraduate Curricula leading to certification in Palliative Medicine”March –April 2006     Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers 

to Member States on the Organization of Palliative Care 

From English into ArmenianApril 1997                   Nursing Emergency Course (80 hours) organized by BUSM

and sponsored by AIHA/USAID Yerevan, ArmeniaSeptember 1996          Emergency Medicine Course (80 hours) organized by BUSM

                                   and sponsored by AIHA/USAID Yerevan, Armenia

                       

May 1996                   Teacher-Nurse Course (Stage III) (80 hours)  organized by BUSM and sponsored by AIHA/USAID Yerevan, Armenia

© 2019 Հայաստանի Բժիշկների Միություն by PIXI Studio